Vedtekter og ordensregler

Her vil dere finne vedtekter og ordensregler som til en og enhver tid er gjeldene for beboere og eiere i Sinsenveien 27.

Vedtekter for sameiet Sinsenveien 27

Ordensregler