Velkommen til sameiet Sinsenveien 27. Her vil du som beboer kunne holde deg oppdatert med nyheter, dokumenter og annen informasjon. 

Røykvarslerdagen

  • 2021.11.30

Onsdag 1. desember er det røykvarslerdagen og vi minner om at alle bør skifte batteri i sine røykvarslere denne dagen, det koster så lite men betyr mye.

Vi ønsker alle en trygg og god førjulstid


Eiendeler i fellesområder

  • 2021.10.24

Vi minner om at utstyr / møbler / søppel som står på fellesområdene inkludert fellesareal i boder vil bli kastet under årets dugnad.

Bodganger skal være fri for for private gjenstander både på gulv, vegg og tak.

I gammelt kjølerom skal det ikke oppbevares private eiendeler utenfor eget skap. 

I sykkelbodene skal det kun oppbevares merkede sykler og sportsartikler. (sykkeldekk og bildekkk som er merket kan oppbevares) 

I Felles trapperom skal det kun oppbevares merkede barnevogner, rullestoler og ev sykkelvogner som er i stadig bruk.

Med merkede mener vi at eiers navn er påført eiendelen som oppbevares på fellesområde.

Alt annet som ikke er merket vil bli fjernet / kastet

Om noe er uklart kan styret kontaktes på mail: styretsinsen@gmail.com 


Høstdugnad

  • 2021.10.18

Det vil bli dugnad lørdag 30. oktober mellom kl 13:00-15:00 og søndag 31. oktober mellok kl 13:00-15:00
Om det er noen som ikke har mulighet å delta på de oppsatte dagene er det mulig å bidra dagene før, ta kontakt med styret for avtale og utlån av utstyr.

Vi inviterer til høstdugnad med opprydding både inne og ute.
Vi vil rake løv og plukke søppel samt rydde på tomten ute og vi vil kaste hensatte eiendeler og søppel i fellesområdet inne i oppganger.
Se e-post for mer informasjonInformasjon fra styret

  • 2021.09.13

Det er den siste tiden sendt ut flere E-poster med relevant og viktig informasjon fra styret til eiere og beboere.
Vi minner om at når det sendes E-post til eiere fra styret så kan disse havne i spam, og vi oppfordrer alle til å sjekke søppelpost da det er noen av E-postene som krever at eier svarer tilbake til styret innen oppgitt frist.


Rådyr i hagen vår

  • 2021.08.19


Torsdag 19.08.2021
Det er i dag et rådyr som har kommet seg inn i hagen vår og styret har kontaktet politiet som håndterer viltdyrforvaltning i Oslo sammen med bymiljøetaten.
De sier at siden dyret ikke er skadet så gjør de ikke noe med dette og det har klart å komme inn, da skal det finne veien ut igjen også.

Vi oppfordes til å la dyret være i fred for å ikke stresse det, så vil det til slutt finne veien ut selv.
Det er et flott og sjeldent syn med rådyr i hagen vår :)